Spotkanie naukowe

Mikroskopia Przyszłości
– Morze Możliwości

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed ul. Abrahama 58

Termin: 23-24.11.2022

Miejsce: GDAŃSK

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie do udziału w Spotkaniu Naukowym “Mikroskopia Przyszłości – Morze Możliwości”, które odbędzie się w Gdańsku, dniach 23-24 listopada 2022 roku.

Spotkanie organizowane jest w ramach współpracy naukowej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz firmy KAWA.SKA Sp. z o.o.

W spotkaniu weźmie udział grono specjalistów prowadzących badania z obszaru szeroko pojętych nauk mikroskopowych. Ideą spotkania jest prezentacja wyników swoich badań, zaprezentowanie możliwości badawczych naukowcom z innych ośrodków, którzy rozważają wykorzystanie nowych metod oraz umożliwienie nawiązywania współpracy z innymi ośrodkami w ramach prowadzonych badań.

Konferencja odbędzie się stacjonarnie, z podziałem na część wykładową i warsztatową. Obowiązują zapisy. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Na koniec musimy zastrzec, że ze względu na epidemię, nie można wykluczyć niespodziewanych zmian w planach konferencji, jakkolwiek mamy nadzieję, że nie okażą się one konieczne.

Spotkanie objęte honorowym patronatem Związku Uczelni Fahrenheita

Zapraszamy do udziału.

dr hab. Ewelina Król, prof.UG
Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału
Biotechnologii UG i GUMED

Przemysław Kawczyński,
Dyrektor Zarządzający firmy KAWA.SKA Sp. z o.o.

Mikroskopia Przyszłości – Morze Możliwości

PROWADZĄCY:

Dr Michał Rychłowski,

Zakład Biologii Molekularnej Wirusów, Instytut Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Dr Grzegorz Gołuński,

Pracownia Biofizyki, Instytut Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Dr Paulina Nastały,

Zakład Onkologii Translacyjnej, Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej GUMed, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Dr Natalia Bednarz-Knoll,

Zakład Onkologii Translacyjnej, Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej GUMed, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Mgr Agata Woźniak,

Starszy Embriolog Kliniczny INVICTA

Lek. Paweł Matryba,

Zakład Immunologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Pracownia Neurobiologii, Instytut Biologii Doświadczalnej

Dr Jarosław Korczyński,

Specjalista aplikacyjny firmy KAWA.SKA

Dr Irena Majkutewicz,

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii UG

Mgr Wiktoria Sztangierska,

Zakład Biochemii Białek, Instytut Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Dr Małgorzata Kapusta,

Katedra Cytologii i Embriologii Roślin, Wydział Biologii UG

Dr Magdalena Rajewska,

Zakład Mikrobiologii Roślin, Instytut Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Dr Irena Audzeyenka, Dr Patrycja Rachubik,

Pracownia Molekularnej i Komórkowej Nefrologii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Katedra Biotechnologii, Wydział Chemii UG

MIEJSCE:

Sala wykładowa im. Prof. Karola Taylora, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologi UG i GUMed

UDZIAŁ:

Udział bezpłatny, obowiązuje rejestracja, ilość miejsc w grupach warsztatowych ograniczona

PATRONAT HONOROWY:

ORGANIZATORZY:

PROGRAM

23.11

Wykłady
Dzień 1

Wykłady
od 9.00 do 13.50

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

23.11

Warsztaty
Dzień 1

Grupa: 1
od 14.00 do 15.30

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

24.11

Warsztaty
Dzień 2

Grupy: 2,3,4
od 09.00 do 14.30

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ

WYKŁADY
WARSZTATY: DZIEŃ I
WARSZTATY: DZIEŃ II

KONTAKT

+ 48 603-853-633
+ 48 665-090-040