Spotkanie naukowe Mikroskopia Przyszłości – Morze Możliwości

Dzień 1 – 23.11.2022: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed ul. Abrahama 58

Sala wykładowa im. Prof. Karola Taylora

09.00 – Otwarcie spotkania

Dziekan MWB Dr hab. prof. UG – Ewelina Król

Prezes firmy KAWA.SKA – Marian Kawczyński

Dyrektor Zarządzający firmy KAWA.SKA – Przemysław Kawczyński

09.10

Dr Michał Rychłowski,
Zakład Biologii Molekularnej Wirusów, Instytut Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

”O możliwościach mikroskopii bez zbędnej fizyki”

09.30

Dr Grzegorz Gołuński,
Pracownia Biofizyki, Instytut Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

”Obrazowanie mikroskopowe w badaniach nad modulacją terapii przeciwnowotworowej.”

09.50

Dr Paulina Nastały,
Zakład Onkologii Translacyjnej, Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej GUMed, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

”Integracja technik mikroskopowych w badaniach nad architekturą otoczki jądrowej.”

10.10

Dr Natalia Bednarz-Knoll,
Zakład Onkologii Translacyjnej, Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej GUMed, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

”Wykrywanie komórek nowotworowych we krwi technologia przyszłości.”

10.30

Mgr Agata Woźniak, 
Starszy embriolog kliniczny INVICTA

”Zastosowanie technik mikroskopowych w ocenie jakości ludzkich komórek rozrodczych.”

10.50

Lek. Paweł Matryba,
Zakład Immunologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Pracownia Neurobiologii, Instytut Biologii Doświadczalnej

”Obrazowanie niewidocznego – optyczne oczyszczanie tkanek.”

11.15

Dr Jarosław Korczyński,
Specjalista aplikacyjny firmy KAWA.SKA

”Czas życia fluorescencji – kolejny wymiar obrazowania w mikroskopii konfokalnej”

11.40 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00

Dr Irena Majkutewicz,
Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii UG

”Zastosowanie mikroskopii fluorescencyjnej i jasnego pola w badaniach neurobiologicznych.”

12.20

Mgr Wiktoria Sztangierska,
Zakład Biochemii Białek, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

”Badanie zmiany wielkości agregatów białkowych przez system Hsp70 przy użyciu mikroskopii konfokalnej.”

12.40

Dr Małgorzata Kapusta,
Katedra Cytologii i Embriologii Roślin, Wydział Biologii UG

”Obrazowanie trójwymiarowe w badaniach embriologicznych roślin.”

13.00

Dr Magdalena Rajewska,
Zakład Mikrobiologii Roślin, Instytut Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

”Mikroskopia w badaniach nad biofilmem oraz kolonizacją tkanek roślin przez bakterie środowiskowe.”

13.20

Dr Irena Audzeyenka, Dr Patrycja Rachubik,

Pracownia Molekularnej i Komórkowej Nefrologii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Katedra Biotechnologii, Wydział Chemii UG

”Zastosowanie mikroskopii w badaniach mechanizmów uszkodzeń podocytów w nefropatii cukrzycowej.”

13.40

Dr Jarosław Korczyński,
Specjalista aplikacyjny firmy KAWA.SKA

”Mikroskopia przyszłości – automatyczny system obrazowania Leica MICA.”

13.50 – Uroczyste zamknięcie części wykładowej- zaproszenie na warsztaty

Zapisz się na Wykłady